Riešime krízové situácie, odborne a efektívne informujeme o všetkých opatreniach a prijatej legislatíve v súvislosti s COVID-19

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
12 min

Aktuálna finančná situácia vašej firmy vám zrejme nedá spávať. V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. sa snažíme našim klientom naplno vychádzať v ústrety a riešiť ich krízové situácie. Rovnako sa snažíme pomôcť aj širokej verejnosti - od začiatku krízy spojenej s novým koronavírusom COVID-19 sa vás snažíme odborne a efektívne informovať o všetkých opatreniach a prijatej legislatíve spojených s momentálnym núdzovým stavom, ktorý na Slovensku je. Každý deň vznikajú nové opatrenia a nariadenia vlády SR, ktoré sa dotýkajú všetkých z nás. Napísali sme preto niekoľko bezplatných článkov, ktoré firmám pomôžu s prekonaním ich krízy. Aby sme to všetko sprehľadnili, vytvorili sme súhrn týchto článkov, kde si každý nájde to, čo potrebuje. Noste rúška, nech chránite zdravie vašich najbližších, ale nezabúdajte chrániť zdravie aj vašich firiem a spoločností.

Riešime krízové situácie, odborne a efektívne informujeme o všetkých opatreniach a prijatej legislatíve v súvislosti s COVID-19

Každý deň vznikajú nové opatrenia a nariadenia vlády SR, ktoré sa dotýkajú všetkých z nás. Napísali sme preto niekoľko bezplatných článkov, ktoré firmám pomôžu s prekonaním ich krízy. Aby sme to všetko sprehľadnili, vytvorili sme súhrn týchto článkov, kde si každý nájde to, čo potrebuje.

Noste rúška, nech chránite zdravie vašich najbližších, ale nezabúdajte chrániť zdravie aj vašich firiem a spoločností.

- - - 

Reštrukturalizácia

Nachádza sa Vaša spoločnosť v úpadku, resp. hrozí Vašej spoločnosti úpadok? Stratili ste kľúčového odberateľa Vašich tovarov alebo služieb, v čoho dôsledku Vaše aktíva prudko klesli a naopak pasíva prudko stúpli? Máte záujem o uzdravenie Vašej spoločnosti než o jej zánik? Reštrukturalizácia predstavuje jeden z možných spôsobov vyriešenia Vašej situácie. Bližšie o reštrukturalizácii, jej podstate, priebehu sa dozviete v tomto článku.

Novelizácia v oblasti cestovného ruchu

Cestujúci a cestovné kancelárie stoja pred otázkou, ako možno postupovať v prípade uzavretej zmluvy o zájazde s cieľovým miestom v krajine postihnutej koronavírusom. V článku preto priblížime novelu Zákona o zájazdoch, ktorá pomáha riešiť aktuálnu situáciu cestovných kancelárií vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID-19.

Právne predpisy pri zaobchádzaní s tzv. ochrannými rúškam

Množstvo subjektov vyvíja nielen podnikateľskú činnosť, ale tiež „domácu výrobu“ týchto ochranných rúšok. Zhromaždili sme pre Vás všetky pravidlá a úskalia výroby tohto momentálne nedostatkového tovaru. Pretože zákony treba dodržiavať za každých okolností.

Odklad termínu podania daňového priznania

Čo priniesli opatrenia prijaté v oblasti daní? Dokedy je treba podať daňové priznanie a dokedy je treba zaplatiť daň z príjmu? Na koho sa vzťahuje prijaté opatrenie?

Úprava nárokov na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s núdzovým stavom

V súvislosti s COVID-19 sú často spomínané pojmy ako mimoriadna situácia, či núdzový stav, za ktorými sa skrývajú právne normy upravujúce situácie plošného ohrozenia spoločnosti a v tej súvislosti splnomocňujúce orgány verejnej moci na prijímanie opatrení za účelom ochrany spoločnosti a štátu. Uvedené opatrenia skoro v každom prípade prinášajú so sebou istú formu hospodárskej škody. Aké sú možnosti úpravy nárokov na náhradu škody? 

Nároky zamestnancov a zamestnávateľov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou z dôvodu ochorením COVID-19 bol viackrát novelizovaný zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v neposlednom rade aj samotný Zákonník práce.  V predloženom článku preto upriamujeme pozornosť na novelizované ustanovenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Sme pripravení pomôcť Vám zahnať krízu 

V čase krízy je dôležité mať stabilného partnera. V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. dbáme na profesionalitu a vysokú kvalitu právnych služieb s individuálnym prístupom. Našim hlavným cieľom je poskytovať Vám právne služby v najvyššej kvalite a prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali Vašim dôverným partnerom. Sme pripravení.

Plynutie lehôt v zmysle zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Poznáte lehoty v zmysle zákona č. 62/2020 Z. z. v súvislosti s COVID-19? V článku približujeme hmotnoprávne lehoty, procesnoprávne lehoty, lehoty v konkurznom konaní, lehoty pri výkone záložného práva, pri organizovaní dražby a lehoty v rámci exekúcie.

Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO na pomoc pri odvrátení následkov šírenia choroby COVID-19

Na pomoc firmám, SZČO a zamestnancom vláda Slovenskej republiky prijala návrhy viacerých opatrení na pomoc ekonomike, zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. O ktoré opatrenia sa jedná sa dočítate v priloženom článku na linku.

Odškodnenie zo strany štátu v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19

Vývoj aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 so sebou prináša negatívne následky nie len na to najzásadnejšie  - zdravie ľudí  - ale výrazne ovplyvňuje aj celkovú hospodársku situáciu a činnosť podnikateľských subjektov. Tieto dôsledky sa dotýkajú väčšiny podnikateľských odvetví, a to najmä v oblasti výroby, služieb, športu, umenia a obchodu v niektorých segmentoch.

Zodpovednosť štátu za škodu v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19

V súvislosti so zmenami ktorými Slovenská republika z dôvodu šírenia koronavírusu prechádza vyvstáva otázka - je v tejto situácii vôbec možné uplatniť nárok na náhradu škody? V tejto súvislosti je vhodné uviesť všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu, ktorými sú protiprávny úkon, existencia škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou (tzv. kauzálny nexus) a zavinenie.

Ako postupovať pri spracovaní osobných údajov počas štátom vyhláseného núdzového stavu

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa v mnohých spoločnostiach zmenila situácia pri spracovaní osobných údajov. Mnohí zamestnávatelia prijímajú opatrenia, aby zamedzili šíreniu nového koronavírusu. Je dôležité si ale uvedomiť, že pri zavádzaní takýchto opatrení je nesmierne dôležité, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s právnou legislatívou a aby boli rovnako prijaté aj bezpečnostné opatrenia, ktoré budú spracované údaje dostatočne chrániť. V tomto článku vám prinesieme viaceré odpovede, ktoré vystali pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti so šírením COVID-19.

- - -

V prípade záujmu o ďalšie informácie súvisiace s riešením krízového stavu Vašej spoločnosti nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

Tím Hronček & Partners, s. r. o.

advokátska kancelária 

 

 

 

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".