Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Odbornosť

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Samozrejme spolupráca viacerých advokátov je taktiež zárukou silného partnera na strane klienta.

Inovatívnosť

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy. Elektronická komunikácia so súdmi, s orgánmi štátnej správy a podávanie návrhov do obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sú pre nás samozrejmosťou. Rovnako využívame po dohode s klientom sledovací systém dlžníkov v obchodnom vestníku prostredníctvom online aplikácie ako i iné inovatívne prvky.

Diskrétnosť

Advokát, ako i zamestnanci advokátskej kancelárie sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Pre nás je však záväzok mlčanlivosti samozrejmosťou a diskrétnosť na prvom mieste.

Spoľahlivosť

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb členmi právneho tímu sú zárukou spoľahlivosti. Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti a pri poskytovaní právnych služieb pre každú kanceláriu až do výšky 1.500.000,- EUR je však zárukou spoľahlivého a zodpovedného partnera.

Hronček & Kolínova, právne služby

 • Jednoduchosť, jasnosť, jedinečnosť: to sú vlastnosti, ktoré dodávajú nášmu životu silu, sviežosť a radosť.

  - RICHARD HALLOWAY

 • Vždy som bola presvedčená, že ak sa rozhodnete byť úspešní, potom už nimi ste.

  - KATHERINE DUNHAN

 • Vrchol úspechu dosiahnete práve v tej chvíli, keď vás prestanú zaujímať peniaze, komplimenty či popularita.

  - THOMAS WOLFE

 • Rastom nestarnete. Keď prestanete rásť, ste starí.

  - CHARLES JUDSON HERRICK

 • Poctivou prácou a vytrvalosťou, človek niekedy možno pomaly, ale vždy dosiahne úspech a uznanie.

  - NEZNÁMY AUTOR

 • Múdrosť nie je v slovách, ale v pochopení...

  - HAZRAT INAYAT KHAN

 • Topíme sa v informáciách a prahneme po vedomostiach.

  - RUTHERFORD D. ROGERS

 • Nikdy sa neboj pochybností. Každý, kto rozmýšľa, pochybuje. Je to kľúč k porozumeniu. Je to katalyzátor v jadre zmeny a rastu.

  - PAM BROWN

 • Sme to, čo predstierame, že sme, preto si musíme dávať pozor na to, čo predstierame.

  - KURT VONNEGUT

 • Ten, čo má odvahu, predstavuje väčšinu.

  - ANDREW JACKSON

 • Správne vytýčený problém je už spolovice vyriešený.

  - CHARLES F. KETTERING

 • Ak skutočne rozumieme problému, odpoveď z neho vyplynie, pretože odpoveď je jeho súčasťou.

  - JIDDU KRISHNAMURTI

 • Zázrak nie je lietať vzduchom ani kráčať po vode, ale kráčať po zemi.

  - ČÍNSKE PRÍSLOVIE

 • Celý ľudský život je len časový bod, preto sa z neho tešme, kým trvá, a nepremárnime ho zbytočne.

  - PLUTARCHOSS

 • Problém je v tom, že ak nič neriskujete, riskujete ešte viac.

  - ERICA JONG

 • Musíte mať dlhodobé ciele, aby ste neboli znechutení z krátkodobého neúspechu.

  - CHARLES C. NOBLE

 • Čas je hlavná zložka úsudku...

  - WILLIAM FEATHER

 • Nikto nie je taký silný, ako si to o ňom myslíte.

  - ALICE WALKER

 • Čestnosť je prvá kapitola knihy múdrosti.

  - THOMAS JEFFERSON

Hronček & Kolínová

Najdôležitejší je vždy prvý krok. Výber správneho a spoľahlivého partnera je veľkou pomocou pri zdokonaľovaní sa. Vyberte si toho správneho partnera pre poskytovanie právnych služieb. Právne poradenstvo poskytujeme odborne, efektívne a transparentne. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby v najvyššej kvalite, ktorý dosahujeme individuálnym a zodpovedným prístupom ku každému klientovi. Robme veci lepšie.

Rozsah služieb

Mapa

Kontakt

Právne služby Hronček & Kolínová
Národná 10
010 01 Žilina
Slovenská republika

E-mail: info@legalfirm.sk

pracovisko Martin
Kollárová 73, 036 01 Martin

pracovisko Bratislava
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava 5

Go to top of page